top of page

יצירה לשנה החדשה

יצירה מבצק לכבוד השנה החדשה


מה צריך?


איך מכינים?

ניצור את הספרות 2024

נגלגל בצק כמו נחשים

ניצור שכבות של בצק סביב המספרים.

בהצלחה ושנה אזרחית טובה!bottom of page