top of page

מדיניות ביטולים והחזרות

אפשר לבטל קנייה מאתר האינטרנט שלנו ובלבד שלא רכשת מוצרים שיוצרו בשבילך או שונו עבורך באופן ספציפי (כמו מוצרים שהודפס עליהם סמל) ובמקרים כאלה הביטול יהיה רק אם יש פגם במוצר או אי התאמה בפרטים שנמסרו באתר.

ביטול עסקה של רכישת מוצרים באמצעות האתר, יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן , תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"),  כמפורט להלן:

  1. אפשר לבטל את העסקה תוך 21 ימי עסקים ממועד הרכישה באתר, תוך 14 ימים מיום שקיבלת  את המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

  2. את הודעת הביטול של עסקה שנעשתה באתר אפשר לשלוח בכל אחת מהדרכים הבאות: בעל פה, לשירות הלקוחות של החברה, בטלפון : 04-6307232 או למשרדי החברה ברחוב הענבר, כפר גליקסון. בדואר אלקטרוני לכתובת shivuk2@omega-land.com. באמצעות אתר האינטרנט בכתובת – https://www.omega-land.com/ הודעת הביטול צריכה לציין שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות. כדי להבטיח את מהירות התגובה וזיהוי העסקה, יש לצרף גם את החשבונית וככל שיתבקשו על ידי אומגה, גם מסמכים נוספים.

  3. אם הביטול נובע בשל פגם במוצר או אי התאמה לפרטים שהוצגו באתר – תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, אנחנו נשיב לך את המחיר ששילמת על המוצר, נבטל את החיוב  ונמסור לך הודעת ביטול ולא ייגבו ממך דמי ביטול.

  4. אם סיבת הביטול תהיה אחרת מפגם במוצר או אי התאמה, תוך 14 ימים ממועד הודעתך, נבטל את החיוב בעסקה, נמסור לך הודעת ביטול ונגבה ממך דמי ביטול בגובה של 5% ממחיר המוצר או העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם. במקרה שכזה, חלה עליך החובה להשיב את המוצר למחסני אומגה.

  5. ככל והעסקה תבוטל, הביטול יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט (כרטיסי חיוב מידי) ובעלי כרטיס זה, זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

  6. אזרחים ותיקים, עולים חדשים ואנשים עם מוגבלות (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), שעסקת הרכישה שלהם כללה שיחה עם נציג אומגה, יכולים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן.

  7. תשומת ליבך כי במקרה של ביטול שלא בשל פגם במוצר או אי התאמה, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, אומגה רשאית לסעדים על פי דין,  ולכן הנך מתבקש להשיב את המוצר באריזתו המקורית ללא שנעשה בו שימוש כלשהו.

  8. ככל ולקוח יטען כי מוצר הוא פגום או שקיימת  לגביו אי התאמה, ולאחר בדיקת החברה יימצא כי המוצר תקין או כי קיימת התאמה בין תיאור המוצר באתר לבין המוצר בפועל, יישא הלקוח בעלויות המשלוח ובכל עלות אחרת לה תהיה אומגה זכאית לפי דין.

  9. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

  10. האמור במדיניות זו כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והוראות הדין, כפי שישתנו מעת לעת.

 

 

לפרטים נוספים שירות הלקוחות ישמח לסייע: בטלפון 04-6307232

מייל ליצירת קשר:shivuk2@omega-land.com

bottom of page