top of page

משלוח מנות יצירתי ומיוחד


החומרים הדרושים:


שלבי העבודה:

  • צובעים את קופסת הקרטון בשכבת גואש לבן כבסיס המסתיר את ההדפס שע"ג האריזה.

  • לאחר יבוש השכבה הראשונה, מסמנים את גובה הקופסא שנרצה לקבל (כ 20 ס"מ) מהתחתית ומציירים בקונטור, ראש ליצן במרכז הקופסא שיבלוט מעל לקו העליון שסימנו. בדומה לזה, ניתן לצייר כל דבר הקשור בפורים כגון: כובע ליצן, רעשן, אוזן המן וכד'.

  • חותכים עם מספריים מסביב את הקרטון המיותר.

  • צובעים בצבעי גואש אומגה

  • לאחר הייבוש ממלאים בכל טוב ושולחים לחברים !

☆☆☆חג פורים שמח ☆☆☆

Comments


bottom of page