top of page

מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מחייבים את שני המינים באופן זהה.

1. הקדמה ותנאים כלליים

התנאים המפורטים להלן, מהווים את מדיניות הפרטיות של חברת אומגה תעשיות יצירה (1993) בע"מ, ח.פ 511906117 (להלן: "אנחנו", "אנו" או "החברה") ומתארת את האופן שבו נאסף מידע על לקוחות ומבקרי (כהגדרתם להלן) אתר החברה בכתובת https://www.omega-land.com/ (להלן: "האתר").

 1. הפרטיות והסודיות של לקוחות ומבקרי האתר (כהגדרתם להלן) והמידע (כהגדרתו להלן) שלהם חשובה לנו מאוד ואנחנו מחויבים לשמור עליו. מדיניות זו מסבירה מה נעשה עם המידע האישי של לקוחות ומבקרי האתר.

 2. מדיניות פרטיות זו חלה על כל המדיות בהן מופעלים האתר ושירותיו (דוגמת רשת האינטרנט ובכלל זאת אפליקציית פייסבוק, אינסטגרם ודפים עסקיים של החברה באינטרנט) והיא חלה אף על כל מידע שנמסר לנו בשיחות טלפון.

 3. למונחים מסוימים שנעשה בהם שימוש במדיניות פרטיות זאת, אך שלא הוגדרו במפורש במסגרתה יהיה את המשמעויות המיוחסים להם בתנאי השימוש של החברה, הנמצאים בכתובת https://www.omega-land.com/terms ואשר יחד עם מדיניות פרטיות זו יקראו להלן: "התנאים".

 4. אנא קראו בעיון את התנאים. השירותים המופיעים ומוצעים באתר (להלן: "השירות" או "השירותים") מותנים באישורך ללא שינוי במדיניות פרטיות זו.

 5. מדיניות פרטיות זו מיועדת (א) ללקוחות החברה (לעיל ולהלן: "הלקוח" או "הלקוחות"); ו-(ב) מבקרי האתר (לעיל ולהלן: "מבקר" או "מבקרים").

 6. ללקוחות. מדיניות פרטיות זו תיכנס לתוקף לאחר שהלקוח הסכים לקבל את התנאים בתהליך ההרשמה ו/או בשימוש בפועל בשירות, והיא תישאר בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל כל עוד הלקוח משתמש בשירות. על ידי קבלת השירותים המוצעים באתר ו/או השימוש בהם, הלקוח מסכים בזאת במפורש לאיסוף, אחסון, שימוש והעברת המידע כפי שמתואר על ידי החברה במדיניות פרטיות זו.

 7. למבקרים. מדיניות פרטיות זו תיכנס לתוקף על ידי שימוש או ביקור באתר, והיא תישאר בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל כל עוד המבקר משתמש באתר או מבקר בו. על ידי ביקור באתר, המבקר מסכים בזאת במפורש לאיסוף, אחסון, שימוש והעברת המידע כפי שמתואר על ידי החברה במדיניות פרטיות זו. לקוח שהינו מבקר, יחולו עליו בנוסף לתנאים החלים על לקוח, גם התנאים החלים על המבקר.

 8. הכותרות במדיניות הפרטיות מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את מדיניות הפרטיות.

 

2. המידע שהחברה אוספת וכיצד החברה אוספת את המידע

 1. מידע מסוים נאסף באמצעות שימוש בשירותים ("נתונים אישיים"), ומידע נאסף גם דרך ביקור באתר ("נתוני שימוש") (נתונים אישיים ונתוני שימוש יכונו יחד להלן: "מידע" או "המידע").

 2. ייתכן שהסוגים הבאים של מידע ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש דרך ביקורך באתר ו/או השימוש בשירותים:

  1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

  2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר ו/או השירות כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

  3. שם פרטי ושם משפחה, מספר הטלפון, דוא"ל, כתובת, שם המשתמש והסיסמה לחשבון שלך באתר ופרטים נוספים שאתה מזין כשאתה נרשם לאתר ו/או לשירותים שלנו;

  4. השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;

  5. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

  6. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו, לרבות ומבלי לגרוע בזמן השימוש בשירותים;

  7. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר ו/או בשירות שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, וכתובת הדואר האלקטרוני;

  8. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר או בשימוש בשירותים שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

  9. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו. לפני שתחשפו בפנינו את המידע של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

 3. כיצד החברה אוספת את המידע:

  1. כחלק מתהליך הרישום לשירותים;

  2. המידע נאסף כאשר לקוח מגדיר ומשתמש בשירות או כאשר מבקר, מבקר, באתר, כאשר לקוח או מבקר פונים לשירות הלקוחות של החברה, שולח לחברה תקשורת מסוגים ובאמצעים אחרים וכשהוא נרשם לעלונים (ניוזלטר) של החברה או לקבלת מבצעים מיוחדים (אם רלוונטי);

  3. טפסים/סקרים/משובים - המבקרים ו/או הלקוחות רשאים להשתתף ולמלא טפסים/סקרים/משובים באתר ו/או בעת השימוש בשירות, בהם הם יכולים למסור לחברה את שמם ואת כתובות הדוא"ל שלהם;

  4. עוגיות ("Cookies") - כמו אתרים רבים אחרים, החברה משתמשת בעוגיות ("Cookies") כדי לאסוף נתונים על מנת לסייע ללקוחות ולמבקרים ולהעניק להם חוויה אישית יותר בשימוש באתר ובשירות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. לקוחות ומבקרים יכולים תמיד להשבית קובצי עוגיות בדפדפן הלקוחות והמבקרים. אם לקוחות או מבקרים מבטלים את העוגיות, יתכן וחלק מ(או כל) התכונות והפונקציונליות של השירותים ו/או האתר לא יהיו זמינים עבור הלקוחות או המבקרים שבחרו להשבית את הפונקציה. לקוחות ומבקרים מסכימים במפורש לשימוש של החברה בעוגיות, כמפורט לעיל;

  5. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו משתמשים בכלי בשם "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש שלך בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות הגישה של הלקוחות לשירות, באילו דפי אינטרנט הם מבקרים כאשר הם עושים שימוש בשירות וכו'. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ-Google Analytics רק כדי לשפר את השירותים שלנו. Google Analytics אוסף את כתובת ה-IP שהוקצתה לך בתאריך בו ביקרת באתר ועשית שימוש בשירות, ולא את שמך או מידע מזהה אחר. איננו משלבים את המידע שנאסף באמצעות Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף במידע שנאסף על ידי Google Analytics על ביקוריך והשימוש שלך בשירות מוגבלת על ידי תנאי השימוש של Google Analytics ומדיניות הפרטיות של גוגל; תנאי השימוש של Google Analytics זמינים בכתובת https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, ומדיניות הפרטיות של Google, זמינה בכתובת https://policies.google.com/privacy?hl=en-US . ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש בGoogle Analytics כדי לאסוף מידע אודותיך, אתה יכול לבחור לחסום את האפשרות בהתאם להנחיות המופיעות .https://support.google.com/analytics/answer/1042032?hl=iw

  6. החברה עשויה גם להשתמש בטכנולוגיות אחרות (כגון משואות רשת ("web beacons")) כדי לאסוף מידע אנונימי שאינו ניתן לזיהוי. מידע כזה עשוי לכלול את כתובת ה- IP של הלקוח ו/או המבקר, סוג הדפדפן, האתר המפנה, השימוש באתר והאם הלקוח או המבקר פתחו דוא"ל שהתקבל מהחברה;

  7. באמצעות דפי אינטרנט שהלקוחות ו/או המבקרים מבקרים באתר ו/או עושים שימוש בשירות; ו-

  8. דרך כל נתונים אחרים המאוחסנים בדרך כלל ביומני אתרים (logs).

 

3. אין חובה למסירת מידע אישי

למען הסר ספק, מובהר כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע האישי ו/או לאפשר לצדדים שלישיים למסור מידע אישי לגביך, במסגרת הרישום לשימוש בשירותים. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי הנדרש לרישום, לא ניתן יהיה לעשות שימוש מלא בשירותים ולא ניתן יהיה לקבל שירותים כלשהם ממנו.

 

4. איזה שימוש החברה עושה במידע

המידע ישמש למטרות שצוינו במדיניות זו, בהתאם לחוקים ולדין החל:

 1. זיהוי שלך ואימות פרטייך;

 2. שליחת דבר פרסומת לפי כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (אשר מכונה "חוק הספאם");

 3. שיפור הפונקציונליות, העיצוב והאיכות של האתר ו/או השירות;

 4. ניהול האתר ו/או השירות ו/או והעסק שלנו;

 5. התאמה אישית של האתר ו/או השירות עבורכם;

 6. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

 7. מתן שירותים שרכשתם דרך האתר;

 8. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם;

 9. בעקבות פנייתך אלינו תחת הסעיף הייעודי לכך באתר, או לאחר הסכמתך לתנאים, שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);

 10. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג' (אבל צד ג' זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);

 11. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;

 12. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

 13. אימות של היענות לתנאי השימוש המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);

 14. החברה עשויה מדי פעם להודיע ​​ללקוח (ולמבקר, אם מבקר כזה יסכים לקבל התראות כאלה מהחברה) על תכונות, פונקציות, שירותים, מוצרים ומבצעים חדשים מאת החברה, כמו גם לשלוח ללקוח עדכונים תקופתיים, טיפים ועלוני מידע (ניוזלטר). לקוח (ומבקר, ככל שהדבר רלוונטי) רשאים לבטל את הסכמתם לקבל תכתובות אלה מהחברה על ידי ביצוע הוראות לביטול המנוי הכלולות בכל דוא"ל. עבור לקוח (ומבקר, ככל שהדבר רלוונטי), אנא שימו לב כי ללא קשר לבחירת הלקוח, החברה רשאית להמשיך ולשלוח (א) הודעות מידע תפעוליות ללקוח, כגון הוראות לפתיחת חשבון וכיוב'; ו-(ב) הודעות לגבי עדכונים שנעשו בתנאים;

 15. להשיב לשאלות והערות של לקוחות ו/או מבקרים;

 16. לספק תמיכה בלקוחות, וכדי לאתר, למנוע ולהתייחס לנושאים טכניים;

 17. לאסוף ניתוחים או מידע חשוב כדי שהחברה תוכל לשפר את שירותיה ולעקוב אחר השימוש בשירותים ובאתר;

 18. החברה רשאית לפרסם באתר המלצות של לקוחות ומבקרים אשר עשויים להכיל מידע המאפשר זיהוי אישי. על ידי מתן המלצה כזאת לחברה, הלקוחות והמבקרים מסכימים בזאת החברה תפרסם את שם הלקוח ו/או המבקר יחד עם המלצת הלקוח ו/או המבקר;

 19. החברה תשמור את המידע עד שהלקוח ו/או המבקר יבקשו למחוק את המידע;

 20. ושימושים אחרים.

 

5. חשיפת המידע

 1. אנחנו עשויים למסור את המידע לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

 2. אנחנו עשויים למסור את המידע לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (למשל חברות בנות או חברות קשורות) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

 3. אנחנו עשויים למסור את המידע לצד שלישי בהתאם להלן:

  1. החברה רשאית לחשוף מידע כללי שאינו אישי לשותפים עסקיים פוטנציאליים, למשקיעים או לציבור, אך החברה לא תחשוף, ללא אישור ספציפי של לקוח, מידע כלשהו ממידע הלקוח לצדדים שלישיים;

  2. אנו משתמשים בשירותי חברות תשלומים וסליקת אשראי כדי לאפשר את העסקאות שלקוחות השירותים מבצעים באתר, כגון חברת MAXשאת תנאי השימוש שלה ניתן למצוא בכתובת: https://www.max.co.il/loans/pages/credit-products אנחנו לא מקבלים גישה לפרטי האשראי שלכם מחברות אלו, אלא רק מידע על העסקאות שבוצעו. האחריות לבדוק את אופן השימוש ואיסוף המידע שלך באמצעות ספקים אלו חלה עליך.

  3. החברה רשאית להשתמש ולשתף מידע עם צדדים שלישיים מסוימים המסייעים לחברה להפעיל את האתר ו/או לספק את השירות (למשל ספקי ענן, ספקי שירותי הפצת דיוור, ספקי CRM (ניהול קשרי לקוחות), ספקי כרטיסים תומכים וספקי שירותים דומים אחרים). לספקי צד ג' כאלה תהיה גישה למידע הנדרש לביצוע תפקידם, אך הם לא יהיו רשאים להשתמש בו למטרות אחרות;

  4. החברה רשאית לשתף מידע עם צדדים שלישיים על מנת לעמוד בכל חוק או דין חל, בכל תהליכים או הליכים משפטיים מתמשכים או פוטנציאליים, למניעת הונאה או נזק ממשי, הפחתת סיכון אשראי, להבטיח את אבטחת השירות ו/או האתר, וכאשר החברה מאמינה שהגילוי הוא הכרחי כדי לבסס, לממש או להגן על זכויותינו החוקיות;

  5. אם החברה תהיה מעורבת בעסקת מיזוג כלשהי, ​​ברכישה/מכירה או בכל סוג אחר של מכירת נכסים, עסקיה, מניות וכדומה או עסקה מסחרית אחרת בה יידרשו פרטי המשתמשים או הלקוחות, בין אם מדובר בעסקה מחייבת או פוטנציאלית, החברה רשאית להעביר את כל המידע בקשר עם עסקה כזאת;

  6. לכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של המידע בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירת המידע.

 

6. מאגר מידע רשום

ככל ונדרש על פי הוראות הדין, המידע שיגיע אלינו באמצעות שימושך בשירותים או ביקורך באתר יישמר במאגר מידע שיוחזק על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו אתה משתמש.

 

7. עיבוד והעברות מידע בינלאומיות​

 1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו;

 2. אם לקוח או מבקר הוא מהאזור הכלכלי האירופי, הבסיס החוקי של החברה לאיסוף ושימוש במידע האישי המתואר במדיניות זו תלוי במידע שהחברה אוספת ובהקשר הספציפי בו אוספת החברה את המידע. החברה עשויה לעבד מידע על לקוחות ומבקרים לשם או בגלל:

  1. א. ביצוע חוזה עם לקוחות ומבקרים;

  2. ב. שהלקוחות והמבקרים נתנו לחברה רשות לעשות זאת;

  3. ג. שהעיבוד הוא חלק מהאינטרסים הלגיטימיים של החברה והוא אינו מבטל את זכויות הלקוחות והמבקרים;

  4. ד. כדי לעמוד בחוק והדין החל.

 3. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות שלהן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי.

 4. אתם מביעים הסכמה להעברות ועיבוד המידע המתוארות בסעיף זה.

 

8. שמירת ואחסון המידע

 1. סעיף זה מפרט את מדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה של המידע.

 2. החברה תשמור על הנתונים האישיים של הלקוחות והמבקרים כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות זו וכדי לספק את השירותים. החברה תשמור ותשתמש בנתונים האישיים של לקוחות ומבקרים במידה הנחוצה כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והחוקיות של החברה (לדוגמה, אם החברה תידרש לשמור נתונים כאלה כדי לעמוד בחוקים ובדינים החלים), לפתור ולהתגונן מפני סכסוכים משפטיים ולאכוף את ההסכמים המשפטיים והמדיניות של החברה.

 3. החברה תשמור גם נתוני שימוש למטרות ניתוח פנימיות. נתוני שימוש נשמרים בדרך כלל למשך זמן קצר יותר, למעט כאשר נתונים אלה משמשים לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות, או במקרה שהחברה מחויבת על משפטית לשמור נתונים אלה לפרקי זמן ארוכים יותר.

 4. משך תקופות השמירה ייקבעו תוך התחשבות בהוראות הדין, בסוג המידע הנאסף והמטרה שלשמה הוא נאסף, תוך התחשבות בדרישות החלות על המצב והצורך בהשמדת מידע מיושן ושאינו נדרש עוד, וכל זאת תוך מסגרת זמן סביר.

 5. השרת/ים שבהם נשמרים ומאוחסנים האתר והשירות ו/או שבאמצעותם מעובדים ומנוהלים חלק מהשירותים, הם שרתי הענן של WIX הממוקמים בברחבי העולם, כולל אירופה וארה"ב. עם זאת, חלק מהמידע עשוי להיות מאוחסן בשרתים הממוקמים בישראל ולהיות ומנוהלים על ידי צדדים שלישיים. שמירת המידע בשרתי WIX מתבצעת בהתאם למדיניות הפרטיות והאבטחה של WIX הזמינה בכתובתhttps://www.wix.com/manage/privacy-security-hub , ובהתאם לדרישות אבטחה המפורטות שם. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

 6. על אף ההוראות האחרות בסעיף זה, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים מידע:

  1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

  2. אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;

  3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

 

9. אבטחת מידע

 1. החברה משתמשת באמצעי אבטחה סטנדרטיים כדי להגן על המידע מפני גישה לא מורשית או שינוי, גילוי או הרס בלתי מורשים. אמצעים אלה כוללים ביקורות פנימיות על נוהלי איסוף המידע, האחסון והעיבוד של המידע ואמצעי האבטחה. עם זאת, שום שיטת העברה של מידע דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת במאת האחוזים. לפיכך, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחתו המוחלטת של המידע.

 2. החברה מגבילה את הגישה למידע לעובדיה, לספקי השירותים שלה, לשותפיה ולסוכניה הזקוקים לדעת את מידע. גורמים אלה מחויבים בהתחייבויות לשמירת סודיות, והחברה דורשת מהם להסכים להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה הועבר להם המידע מלכתחילה, ובהקפדה בהתאם למדיניות זו.

 3. אתם מכירים בכך ששליחה של מידע לרשת האינטרנט אינה מאובטחת מעצם היותה, ואנחנו לא יכולים להבטיח שמידע שנשלח דרך האינטרנט יהיה מאובטח.

 4. אתה אחראי על שמירת הסיסמא בה אתה משתמש לקבלת גישה לשירות שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש ממך את הסיסמא שלך (למעט בזמן ההתחברות לשירות שלנו).

 

10. הזכויות שלך

 1. תחומי שיפוט מסוימים מספקים זכויות סטטוטוריות מסוימות לנתונים האישיים שלך. יתכן שיש לך זכות לבצע פעולות מסוימות בנתונים האישיים שלך, כגון:

  1. לקבל אישור אם מעובדים נתונים אישיים הנוגעים לך, ולגשת לנתונים האישיים המאוחסנים שלך, יחד עם מידע משלים מסוים;

  2. לקבל נתונים אישיים שמסרת מרצונך, במסגרת מובנית וממכונת הניתנת לקריאה;

  3. לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך שבשליטתנו;

  4. לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך;

  5. להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו;

  6. לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו;

 2. אנא שים לב שזכויות אלה אינן מוחלטות ועשויות להיות כפופות לאינטרסים הלגיטימיים של החברה ודרישות רגולטוריות.

 3. אם ברצונך להגיש תלונה על אופן הטיפול בנתונים האישיים שלך על ידינו, תוכל לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל הבאה: omega@omega-land.com

 4. אם אינך מרוצה מתגובתנו או שאתה מאמין שאנו אוספים או מעבדים את הנתונים האישיים שלך שלא בהתאם לחוקים ולדינים החלים, תוכל להגיש תלונה לרשות ההגנה על המידע הרלוונטית.

 

11. אתרים צד ג'

האתר ו/או השירותים של החברה כוללים קישורים (היפר-לינקים) לאתרי צד שלישי שמדיניות הפרטיות שלהם עשויה להיות שונה ממדיניות פרטיות זו. אין לנו שליטה ואנחנו לא אחראים למדיניות פרטיות ולפרקטיקות של צדדים שלישיים אלו. אם הלקוח או המבקר מזין מידע אישי (או כל מידע אחר) לאחד מאותם אתרים, מידע כזה כפוף למדיניות פרטיות של אותו צד שלישי. החברה מעודדת את הלקוחות והמבקרים לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט שהלקוחות והמבקרים מבקרים בהם.

 

12. מדיניות פרטיות של ילדים

השירותים אינם מיועדים לאנשים מתחת לגיל 18. אם אתה מתחת לגיל 18, אסור לך להשתמש בשירותים ואל תספק לנו מידע כלשהו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגשת ולאמת כל מידע שנאסף ממך על ידינו. במידה ונהיה מודעים לכך שאדם מתחת לגיל 18 שיתף מידע כלשהו, ​​נפטר ממידע כזה. אם יש לך סיבה להאמין שקטין מתחת לגיל 18 שיתף איתנו מידע כלשהו, ​​אנא צור איתנו קשר בכתובת הדוא"ל הבאה: omega@omega-land.com.

 

13. שונות

 1. לכל שאלה, חשש, תגובה או הצעה בנוגע למדיניות זו, אנא צור קשר עם החברה בכתובת הדוא"ל הבאה: omega@omega-land.com.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות מדיניות זו. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר ובשירות. על לקוחות ומבקרים לבדוק דף זה מדי פעם כדי להבטיח שהם מבינים את כל השינויים שנעשו במדיניות זו. אנו עשויים, ך לא חייבים, להודיע ​​לך על שינויים במדיניות זו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכת ההודעות במסגרת השירות שלנו. המשך השימוש של הלקוח בשירות או המשך השימוש של המבקר באתר לאחר התאריך הקובע של כל שינוי כזה, ייחשב כהסכמתו למדיניות הפרטיות המתוקנת כאמור.

 3. כל המחלוקות הנובעות ממדיניות זו יהיו כפופות לחוקיה של מדינת ישראל ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים הממוקמים בעיר תל אביב - יפו. הצדדים מסכימים לתחום וסמכות השיפוט הבלעדית של בתי משפט אלה. עם זאת, שום דבר לא אוסר על אף אחד מהצדדים לנקוט בפעולה כלשהי בבית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט מוסמכת כדי להשיג סעד זמני או להגן או לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלו. אמנת האומות המאוחדות לחוזים למכירת טובין בינלאומית לא תחול על התנאים.

bottom of page